ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ XEROX VERSLALINK C400V_N
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ XEROX VERSLALINK C400V_N
WEB Price : €341,00

CHARGING ADAPTER CAR APPROX 1 x USB 1A
CHARGING ADAPTER CAR APPROX 1 x USB 1A
WEB Price : €4,00

My Wishlist

Create an account or Login
to start creating or to view your wishlists.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

data recovery,Ειδικευόμαστε στην ανάκτηση δεδομένων από σκληρούς δίσκους και άλλα μέσα αποθήκευσης που έχουν αστοχήσει.Η Tresar O.E δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής με κύριο αντικείμενο την ανάκτηση δεδομένων από σκληρούς δίσκους. Είναι η πρώτη ελληνική εταιρία στο χώρο των ανακτήσεων
Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε και με εχεμύθεια 100% μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα τον δεδομένων σας.

Your Cart is currently empty.